comarchwdrComarch ERP XL

Handel i dystrybucja

 

 

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa sprzedaży za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami handlowymi zakupu).

 

Sprzedaż:

 

 • Realizacja wszelkiego rodzaju transakcji handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym obsługa specyficznych przypadków sprzedaży (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych, od zapytań ofertowych, przez oferty, zamówienia, aż po faktury/ paragony,
 • Uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych dzięki możliwości tworzenia dokumentów na bazie innych dokumentów,
 • Skuteczna obsługa po sprzedażowa – ewidencja oraz realizacja różnych scenariuszy reklamacyjnych, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów,
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami – wsparcie w kalkulacji cen, pełna historyczność cenników, możliwość importu zewnętrznych cenników,
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów (w tym tzw. pakietów promocyjnych, np. kup dwie sztuki, trzecia gratis), a także określanie ram czasowych, w których obowiązują czy sposobu łączenia się promocji,
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów,
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • Zarządzanie płatnościami kontrahentów (preliminarz płatności, obsługa operacji kasowo-bankowych),
 • Możliwość fakturowania dostawy towaru o nieustalonej wartości, np. w sytuacji, gdy towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, ustalenie wartości dostawy może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy,
 • Efektywna wymiana elektronicznych dokumentów z dostawcami i/lub odbiorcami (EDI),
 • Wsparcie w przygotowaniu wysyłek towaru do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek (PC), wysyłek (WYS), awiza dostawy (AWD).

 

1221a

 

Zamówienia:

 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży,
 • Wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

 

1221b

 

Gospodarka magazynowa

Sprawna realizacja dyspozycji magazynowych, stała kontrola nad poziomem zapasów czy eliminacja pomyłek – to usprawnienia, jakie daje wykorzystanie Comarch ERP XL w obszarze gospodarki magazynowej. System wspiera pełną gamę procesów związanych z logistyką.

 • Wielomagazynowość – obsługa dowolnej liczby magazynów, zarówno wewnętrznych, jak i oddziałowych,
 • Możliwość definiowania kodów kreskowych, zarówno dla asortymentu (wiele kodów dla danego towaru), jak i adresów magazynowych,
 • Precyzyjne zarządzanie dostępną przestrzenią magazynową poprzez opis struktury magazynu,
 • Zapewnienie optymalnego rozmieszczenia towarów w magazynie,
 • Obsługa wielu różnych rodzajów opakowań, w tym opakowań zwrotnych; możliwość definiowania przeliczników opakowań,
 • Elastyczne zarządzanie partiami towarów, z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar),
 • Obsługa Magazynu Wysokiego Składowania,
 • Możliwość wirtualnego poruszania się po magazynie – trójwymiarowa wizualizacja,
 • Automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania (tzw. Bilans Stanu Towarów) na bazie zdefiniowanych kryteriów, oraz utrzymanie założonego zapasu, m.in. poprzez automatyzację zamówień,
 • Optymalizacja źródeł dostaw – szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji zlecenia (SCM – Supply Chain Management),
 • Ewidencja ruchów magazynowych, zarówno przyjęć i wydań zewnętrznych, jak i przesunięć międzymagazynowych czy przesunięć w ramach jednego magazynu,
 • Wsparcie dla transportu – obsługa tras, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania dokumentów spedycyjnych, prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu,
 • Automatyzacja definiowania naliczania kaucji, ewidencja kaucji pobieranych np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi,
 • Możliwość inwentaryzacji dla kilku magazynów jednocześnie,
 • Automatyzacja operacji magazynowych dzięki współpracy z drukarkami etykiet, czytnikami kodów oraz kolektorami danych.

 

1221c