comarchwdrComarch ERP XL

CRM

 

 

Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w ramach pakietu Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach, oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

 

Tworzenie bazy wiedzy o klientach:

 • Możliwość tworzenia rozbudowanej bazy informacji zarówno o obecnych kontrahentach, jak i potencjalnych klientach,
 • Pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie,
 • Dostęp do pełnej historii wszystkich transakcji z danym kontrahentem z dowolnego poziomu systemu Comarch ERP XL,
 • Uporządkowanie historii kontaktów z kontrahentem z wykorzystaniem wątkowania tematów, których dotyczyły kontakty – ułatwienie wykorzystania informacji zgromadzonych w CRM przez każdego pracownika, zarówno doświadczonego, jak i nowo zatrudnionego,
 • Skuteczna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligence.

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych:

 • Jasna odpowiedzialność za opiekę nad danym klientem – możliwość definiowania rejonów sprzedaży czy opiekunów, a także osób kontaktowych po stronie klienta,
 • Skuteczne tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży), zarówno na poziomie globalnym, jak i dla poszczególnych rejonów,
 • Uporządkowane i świadome zarządzanie działaniami, które koncentrują się na kliencie, dzięki opcji definiowania zadań, a także automatycznym przypomnieniom i graficznej wizualizacji zadań na terminarzu,
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – planowanie wizyt u klientów, a także poszczególnych elementów wizyt, które powinny zostać zrealizowane,
 • Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing),
 • Optymalizacja realizacji wizyt u klientów, m.in. dzięki możliwości definiowania tras przejazdów,
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. dzięki funkcji ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt handlowych, akcji telemarketingowych czy innych działań.

Planowanie i realizacja kampanii:

 • Czytelny sposób budowania kampanii, w skład których wchodzą etapy,
 • Możliwość prowadzenia kampanii w różnych ramach czasowych – kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne,
 • Segmentacja i targetowanie oferty do odpowiednich klientów, dzięki wykorzystaniu kampanii skierowanych do wybranych grup kontrahentów,
 • Jasne definiowanie celów dla poszczególnych akcji oraz stały monitoring ich realizacji,
 • Wsparcie realizacji różnego rodzaju działań o charakterze marketingowym (e–mail marketing, telemarketing, ankiety marketingowe) lub sprzedażowym (kampanie dosprzedażowe czy wspierające promocje), ale także w ramach obsługi posprzedażowej,
 • Elastyczne możliwości wykorzystania kampanii CRM, np. do prowadzenia akcji o charakterze informacyjnym, czy wspierających windykację należności.

 

1226