comarchwdrComarch ERP XL

Kadry i Płace

 

 

Poszukujesz sposobów na usprawnienia w obszarze procesów kadrowo-płacowych? A może korzystając z zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej, zaczynasz dostrzegać, że jest to dla Twojej firmy znaczny koszt i rozważasz przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego.

 

  • Obsługa procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
  • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
  • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
  • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SodiROffline,
  • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
  • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli – dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
  • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
  • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń,
  • Wydruki deklaracji podatkowych; dostępne są również np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/skrócona, lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne,
  • Pełna zgodność z aktualnymi przepisami prawa – stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian.

 

1224