comarchwdrComarch ERP XL

Produkcja

 

 

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, czy eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym – to usprawnienia pożądane w firmach produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego. System Comarch ERP XL pozwoli Twojej firmie nie tylko usprawnić obszar związany z produkcją, ale także wesprze obszary okołoprodukcyjne, które są istotne dla samej produkcji (np. zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym).

 

Bez względu na to, czy poszukujesz usprawnień w zakresie produkcji seryjnej czy jednostkowej, system Comarch ERP XL wspiera działania na każdym etapie procesu produkcyjnego.

 

 1. Definiowanie technologii wytworzenia produktu
  • Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów,
  • W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców, półprodukty oraz produkty,
  • Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.
 2. Harmonogramowanie produkcji

  Planowanie automatyczne:

  • Możliwość wykorzystania wielu metod planowania produkcji, w zależności od potrzeb firmy i wymagań projektu,
  • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
  • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
  • Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów,
  • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
  • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
  • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.
  • Planowanie ręczne:

   • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą "przeciągnij i upuść"),
   • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
   • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie czynności powiązanych z czynnością modyfikowaną przez użytkownika.
  • Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie
   • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części,
   • Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
   • Możliwość podglądu czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.,
   • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności,
   • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
   • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,
   • Prosty interfejs do realizacji produkcji, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.
  • Rozliczanie produkcji:
   • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji,
   • Precyzyjne określenie kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
   • Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
   • Możliwość księgowania dokumentów RW i PW. Użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem, np. może sprawdzić, czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu.

   

  1225