comarchwdrComarch ERP XL

Finanse i księgowość

 

 

Obszar finansowo-księgowy w firmie to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

 

 • Kompleksowa obsługa finansowo–księgowa firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji prawnych,
 • Praca w oparciu o czytelny, wielopoziomowy plan kont o strukturze drzewa, stworzony ręcznie lub za pomocą wygodnego kreatora, w pełni elastyczny pod względem możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb,
 • Ergonomia codziennej pracy księgowego – możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np. fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne,
 • Możliwość ewidencji kosztów zarówno w oparciu wyłącznie o konta zespołu 4, bądź 5, oraz wykorzystując zarówno "czwórki" i "piątki",
 • Obsługa prowadzenia pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze według danego rodzaju,
 • Możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwe dotarcie do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – możliwość przygotowania szablonów księgowań, w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne; "inteligentne" schematy księgowań rozpoznają cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej,
 • Odciążenie personelu księgowego od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp., dzięki automatycznym księgowaniom okresowym; najczęściej są one wykorzystywane na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy,
 • Zapewnienie poprawności księgowań dzięki mechanizmom umożliwiającym kontrolę poprawności dekretacji – w momencie, kiedy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów,
 • Łatwa analiza kosztów dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym – dokumenty wystawiane w Comarch ERP XL po ich zatwierdzeniu mogą być opisane za pomocą dowolnych, definiowalnych przez użytkownika kategorii (np. dział, miejsce powstawania kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja); uzyskane dane są wykorzystywane do prowadzenia analiz kosztów w różnych ujęciach i perspektywach,
 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT,
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT; rejestr tworzony jest automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie, istnieje również możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne,
 • Wsparcie personelu w tworzeniu zestawień księgowych – automatyczne sporządzenie sprawozdań budowanych w oparciu o informacje zapisane w ewidencji księgowej, umożliwiające sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień dodatkowych wykorzystywanych w celach zarządczych.

 

1222