comarchwdrComarch ERP
Optima

Księgowość i Obsługa Kadr

 

1211aKSIĘGA HANDLOWA
Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych
deklaracji.

 

1212bŚRODKI TRWAŁE
Moduł ten pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych. Moduł pozwala m.in. na:

  • Tworzenie planów amortyzacji
  • Automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych
  • Rejestrowanie historii środka trwałego

 

1212cKSIĘGA PODATKOWA
Obejmuje łatwą obsługę księgową firmy oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie
Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

 

1212dPŁACE I KADRY
Umożliwia firmie prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz:

  • Współpracuje z programem Płatnik
  • Nalicza i drukuje deklaracje podatkowe
  • Wylicza składki ZUS i deklaracje
  • Zapewnia obsługę korekt list płac
  • Umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US

 

1212eBIURO RACHUNKOWE
Moduł Biuro Rachunkowe jest centralnym miejscem pracy każdego biura rachunkowego.
Jest to panel wspierający codzienną pracę, dzięki któremu można seryjnie rozliczać obsługiwanych klientów, organizować pracę w biurze, kontrolować czas pracy nad dokumentami.

 

1212fKASA/BANK
Niezbędny element w każdej firmie, umożliwiający ewidencję wszystkich wydatków i wpływów. Dostarcza informacji o stanie środków pieniężnych oraz zapewnia prowadzenie rozrachunków, planowanie płatności, kontrolę płynności finansowej przedsiębiorstwa czy współpracę z bankowością elektroniczną.