enovapartnerenova365
Biura Rachunkowe

Biura Rachunkowe i Kancelarie Podatkowe to jedna z najważniejszych grup użytkowników enova365. Zarówno oprogramowanie, jak i cennik są dostosowanego do tego, aby Biura Rachunkowe mogły podnieść swoją konkurencyjność i zaoferować Klientom usługi najwyższej jakości. Staje się to szczególnie istotne w warunkach uwolnienia dostępu do zawodu księgowego. Pracując na enova365 Biuro Rachunkowe oprócz pełnej obsługi księgowej, zapewnia swoim Pracownikom i Klientom dostęp do szerokich możliwości nowoczesnego, stale rozwijanego, zawsze zgodnego z przepisami programu. Dzięki stacjonarnemu i mobilnemu dostępowi z wielu urządzeń (laptop, tablet, smartfon), enova365 umożliwia Biurom i ich Klientom wygodną pracę z oprogramowaniem dostosowanym do wspólnych potrzeb.

Modele pracy

Praktyka Biura Rachunkowego wskazuje, że newralgiczne elementy pracy z Klientem to dostarczanie i wprowadzanie dokumentów do zaksięgowania oraz skuteczna - czyli szybka, precyzyjna i bezpieczna - komunikacja. enova365, dzięki zastosowaniu przyjaznej technologii, zapewnia zoptymalizowanie tych elementów, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów pracy, istotnych z perspektywy zarządzania pracą Biura.

Każdy z modeli pracy jest wspierany przez moduły i rozwiązania dedykowane w taki sposób, aby na każdym etapie zmniejszyć koszty oraz zapewnić jak najszybszą i najbardziej sprawną komunikację, zautomatyzować pracę, dostosować aplikację do szybkiej, wygodnej i ergonomicznej pracy.

enovabiurach2

Moduły dla Biur Rachunkowych

Pakiet dla Biur Rachunkowych pozwala obsługiwać Klientów prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Księgę Handlową, umożliwia pełną obsługę kadrową i płacową, ewidencję środków trwałych, rozliczanie delegacji oraz prowadzenie prognoz przepływów pieniężnych. Pakiet zawiera zestaw modułów dedykowanych, może być również poszerzany o moduły dodatkowe – bez ograniczneń na liczbę obsługiwanych Klientów.

dedykowane

enova365 Praca na Wielu Bazach

Umożliwia zarządzanie systemem enova365, który obsługuje więcej niż 1 bazę danych. Wspiera w zakresie administracji i konfiguracji wielu baz (np. konwersji, aktualizacji wskaźników, archiwizacji, zakładania operatorów i nadawania praw) oraz w zakresie pracy operacyjnej (np. zbiorczej wysyłce e-deklaracji, możliwości przejścia z listy analitycznej do wskazanego obszaru w wybranej bazie). Zapewnia wgląd w podstawowe informacje rachunkowe i podatkowe Klienta.

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma internetowa służąca do dwukierunkowej komunikacji Biura Rachunkowego ze swoimi Klientami. Firma może udostępniać swoim Klientom usługę, dzięki której mogą oni z każdego miejsca z dostępem do Internetu przekazywać i odbierać dokumenty księgowe i wiadomości z biura. Moduł znacząco podnosi konkurencyjność usług Biura i gwarantuje przewagę na rynku coraz bardziej wymagających Klientów, przyzwyczajonych do komunikacji on-line oraz prowadzenia swojego biznesu w sieci WWW.

dodatkowe

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Umożliwia import plików z wyciągami wyeksportowanych z banku – obsługuje ponad 100 banków.

enova365 Importy Księgowe

Daje możliwość importu dokumentów handlowych, magazynowych i księgowych do ewidencji dokumentów enova365.

enova365 Eksporty Księgowe

Umożliwia wymianę danych między różnymi bazami danych enova365 – współpracuje w pełni z enova365 Importy Księgowe.

Delegacje PWS

Pozwala rozliczać wieloetapowe podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Preliminarz Środków Pieniężnych

Prezentuje prognozowane przepływy pieniężne w firmie.

Efektywna Komunikacja z Klientem

enovabiurach1