partnerkamsoftpartnerkamsoft

 

 

 

Swymi korzeniami KAMSOFT S.A. sięga roku 1985, kiedy zostało założone Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT. Profil firmy został wyraźnie ukierunkowany na informatyzację rynku ochrony zdrowia. W tym samym roku powstał po raz pierwszy projekt Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia – OSOZ (www.osoz.pl).

W 2009 roku Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT zostało przekształcone w KAMSOFT S.A.
Z oprogramowania firmy Kamsoft korzystają placówki medyczne wszelkiego typu, hurtownie farmaceutyczne, apteki, a także Centrala i Oddziały Wojewódzkie NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia. Wytwarzane początkowo pojedyncze programy specjalistyczne przekształciły się, wraz z rozwojem i potrzebami rynku, w kompleksowe systemy klasy ERP. KAMSOFT S.A. oferuje także nowoczesne systemy o charakterze menedżerskim, zarządczym i prognostycznym, które przeznaczone są dla szeroko pojętego kierownictwa i pozwalają na dynamiczne zarządzanie placówkami medycznymi. Wszystkie systemy przystosowane są do pracy w sieciach rozległych oraz posiadają możliwość pełnej komunikacji z systemem OSOZ, który pełni dla nich rolę nadrzędnego systemu wspomagania zarządzania.

Aby sprostać wysokim wymaganiom rynku, KAMSOFT S.A. kontynuuje współpracę z wieloma instytucjami, uczelniami i uznanymi autorytetami świata nauki, m.in. Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym czy Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.