winieta fkwpartnerkamsoftInformatyczny System
Finansowo-Księgowy
KS-FKW

 

 

 

Programy Księgowe (programy Finansowo-Księgowe) w dzisiejszych czasach są nieodzownym elementem każdego zintegrowanego systemu informatycznego należy do nich system KS-FKW nowoczesny, kompleksowy System finansowo-księgowy pracujący w środowisku Windows. Współpracuje z innymi Systemami produkowanymi przez naszą firmę, pozwalając na automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi, co eliminuje możliwość wystąpienia błędów.
System zawiera narzędzia automatyzujące dekretowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentu PK, przeksięgowanie podatku VAT oraz zamknięcie roku obrotowego z otwarciem bilansu na rok następny. KS-FKW współpracuje z systemami bankowości elektronicznej Home Banking. System dostarcza narzędzi do tworzenia zestawień i analiz finansowych, które poprzez mechanizm wymiany informacji OLE i otwarty dostęp do bazy danych ODBC umożliwiają sporządzenie prezentacji i analiz działających w środowisku Windows. System KS-FKW pracuje na bazie danych Oracle. Budowa Systemu opiera się na rejestrach przechowujących dokumenty w formie źródłowej zakupu, sprzedaży, kasie przechowującej dokumenty rozliczeniowe, buforze przechowującym zadekretowane dokumenty oraz księdze głównej zawierającej dokumenty zaksięgowane.
Program jest zgodny z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz na bieżąco modyfikowany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi. Zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem.