winieta esmpartnerkamsoftSystem Ewidencji
Środków Majątkowych
KS-ESM

 

 

 

KS-ESM to nowoczesny, kompleksowy System ewidencji środków trwałych pracujący w środowisku Windows. System został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Systemem KS-FKW, co daje możliwość przesyłania odpisów z rozbiciem na ośrodki kosztów. System KS-ESM umożliwia ewidencję zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych. Program pozwala na prowadzenie amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz rozbicie odpisów amortyzacyjnych według dowolnie określonych proporcji. Funkcje zawarte w Systemie pozwalają na prowadzenie kartoteki środka trwałego, tworzenie planów amortyzacji, ewidencję dokumentów zakupu, wytworzenia, sprzedaży, odpisów.
System jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy Podatkowej oraz innymi wymogami prawnymi i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów. Zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem.