winieta kstpartnerkamsoftSystem Zintegrowanej Obsługi
Kliniki Stomatologicznej
KS-KST

 

 

 

"Podniesienie efektywności działania podmiotu, poprzez osiągnięcie wyższego poziomu obsługi pacjenta. Wprowadzenie nowoczesnego standardu dla funkcjonowania specjalistycznych jednostek służby zdrowia i dostosowanie ich organizacji pracy do potrzeb rynkowych." Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Kliniki Stomatologicznej KS-KST to nowoczesny produkt pozwalający na wzorowe funkcjonowanie podmiotów typu klinika stomatologiczna, w dzisiejszym, jakże zinformatyzowanym i zautomatyzowanym otoczeniu. Zastosowanie programistycznie zaawansowanych rozwiązań umożliwia w znaczny sposób skrócenie czasu obsługi pacjenta przy jednoczesnym podniesieniu poziomu efektywności obsługi chorego. Wpływa to pozytywnie na podniesienie standardu świadczonych usług, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że podmioty służby zdrowia coraz częściej muszą dostosować swoją organizację i zasady działania, do zasad panujących na wolnym rynku. Poprawa obsługi i skrócenie czasu obsługi w prosty sposób przekłada się na osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej.
System KS-KST jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym dla dużych placówek. W przypadku mniejszych poradni i pojedynczych gabinetów stomatologicznych polecamy system KS-GABINET z modułem STOMATOLOG, który - nie tracąc nic na swojej funkcjonalności - jest lepiej dostosowany do potrzeb małych jednostek.