winieta solabpartnerkamsoftZintegrowany System Zarządzania
Laboratorium
KS-SOLAB

 

 

 

Głównym zadaniem systemu jest zintegrowanie wszystkich procesów laboratoryjnych w obrębie jednego kompleksowego systemu informatycznego. W rezultacie system będzie przechowywał pełną dokumentację wszystkich bieżących działań podejmowanych w laboratorium wraz z danymi archiwalnymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik identyfikacji materiałów badanych i druków skierowań możliwa jest redukcja czasochłonnej fazy pre- i postanalitycznej do niezbędnego minimum. Wymiernym efektem wdrożenia systemu będzie podniesienie standardów obsługi pacjentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych badań i kosztów z nimi związanych, a co za tym idzie sprawne i precyzyjne kierowanie jednostką. KS-SOLAB to najnowszy produkt naszej firmy. Stworzony w oparciu o kilkuletnie doświadczenia w rozwoju oprogramowania dla jednostek laboratoryjnych. To efekt intensywnych prac projektowych, konsultacji z pracownikami laboratoriów oraz testów użytkowych. O KS-SOLAB można powiedzieć, że jest to system unikalny - nigdy dotychczas nie scalono tak szerokich możliwości w jednym systemie informatycznym. Zadbaliśmy również o to, aby nowoczesne rozwiązania technologiczne były przyjazne dla użytkowników. Gwarancją wysokich walorów użytkowych jest fakt, że jest to system od podstaw tworzony w oparciu o krajową specyfikę organizacji pracy laboratoriów.