Analizy Finansowe to:

 • szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych,
 • znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie,
 • elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika,
 • zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych,
 • natychmiastowa informacja dzięki gotowym zestawieniom i raportom, -modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel,
 • łatwość w definiowaniu własnych wzorów zestawień na podstawie danych z modułu finansowo-księgowego.

Analizy Finansowe to rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa – od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in. różnego rodzaju raporty przychodowo- kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym. Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie
arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje, tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z modułem finansowo- księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

Kontroling umożliwia:

 • realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami,
 • monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy,
 • planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności,
 • wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów,
 • obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności,
 • wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję "wąskich gardeł" i wprowadzenie systemów motywacyjnych,
 • podniesienie motywacji menadżerów poprzez decentralizację zarządzania,
 • wsparcie pracowników w procesie podejmowania decyzji poprzez zestawy raportów i analiz dostarczonych na każdy poziom struktury organizacyjnej.

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach, np. wg działu, centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy, odciąża dział kontrolingu od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy. Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Finanse i Księgowość, Handel i Budżetowanie (w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji).