Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją jest programem szczególności dedykowany dla większych przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych o wyższej złożoności. Wspiera nie tylko bieżące zarządzanie procesem produkcji, ale też udostępnia zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania produkcji między innymi poprzez integrację z obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi. Może wspierać specyficzne rodzaje produkcji: dyskretną i procesową, prostą i złożoną, jednostkową i seryjną, okresową i ciągłą.

Moduł przeznaczony jest do efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: planowaniem, wytworzeniem produktów, rozliczaniem i raportowaniem. Umożliwia definiowanie technologicznego procesu wytworzenia produktu, zarządzanie kosztami, precyzyjne ewidencjonowanie użytych surowców, dodatkowo można ewidencjonować odpady powstałe w czasie produkcji. Umożliwia elastyczne dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zapewnia:

 • kontrolę rentowności produkcji
 • wydajne i szybkie dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji
 • pełną informację o kosztach zleceń i planów produkcyjnych
 • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji
 • kontrolę magazynu i surowców w toku produkcyjnym
 • kontrola i rozliczanie planów produkcyjnych oraz zleceń
 • możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii towarowych
 • rozliczanie kosztów dodatkowych, np.: energia, usługi zewnętrzne
 • automatyczny dostęp do zestawień z produkcji
 • możliwość rozliczania pracowników
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • możliwość globalnego raportowania w dowolnym formacie

Definiowanie technologii produkcji

W zakresie definiowania technologicznego procesu wytworzenia przed przystąpieniem do właściwej produkcji moduł umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów wytworzenia na podstawie przewidzianych w technologii informacji. Przeprowadzenie symulacji jest możliwe dzięki kalkulatorowi, który jest także przydatnym narzędziem do szacowania wartości potencjalnych kontraktów i negocjowania ich cen.

Planowanie procesu produkcji

Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym określona jest ilość wyrobu, jak i technologia produkcji. Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do etapu realizacji. W przypadku, gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów i zachodzi konieczność wykonania tych półproduktów, moduł, po zatwierdzeniu planu, generuje zlecenie główne i podzlecenia na potrzebne półprodukty. Z planu produkcyjnego dostępne są następujące rodzaje raportów: plan produkcyjny, raporty magazynowe (np.: produkty magazynowe potrzebne do wytworzenia wyrobu gotowego), raporty operacyjne (zestawienie operacji, potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego).

Zlecenia produkcyjne

Podstawowym elementem operacyjnym modułu jest zlecenie produkcyjne czyli zatwierdzony do realizacji plan produkcyjny. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu, co ułatwia kontrolę m.in.: nad odchyleniami od norm technologicznych, powstałymi w trakcie procesu produkcji. Ewidencja surowców jak i gotowych produktów odbywa się poprzez współpracę z modułem Symfonia ERP Handel. Dokumenty magazynowe w module handlowym są automatycznie wystawiane na podstawie danych zawartych w module produkcyjnym.

Raportowanie

Moduł posiada w pełni definiowalny i elastyczny moduł raportów oraz szerokie możliwości raportowania. W standardzie dostępne są raporty z procesu produkcji, natomiast dodatkowo dostępne jest kilkadziesiąt rodzajów wykresów, raporty przekrojowe, raporty wielomodułowe on-line z modułów Symfonia ERP: produkcyjnego, finansowo-księgowego oraz kadrowego (na jednym wydruku).

Do pracy modułu produkcyjnego niezbędny jest moduł Symfonia ERP Handel. Ścisła współpraca z modułem Symfonia ERP Handel umożliwia korzystanie ze wszystkich mechanizmów dostępnych w Symfonii ERP takich jak: raporty, automatyczne księgowania dokumentów, np.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt, a co za tym idzie pełna współpraca z obszarem księgowo-finansowym przy rozliczaniu produkcji oraz możliwość współpracy z modułem kadrowym.