Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS, współpracuje z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji

 • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych
 • Zestawienia i wydruki: deklaracje PIT oraz VAT, specjalne raporty do ustalenia wysokości miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek wobec zniesienia obowiązku składania deklaracji podatkowych
 • Tworzenie deklaracji ZUS i przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej
 • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni) w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
 • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym terminie
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, niepodlegającą VAT)
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych z jednoczesnym zapisem kosztów do Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych z jednoczesnym zapisem kosztów do Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów
 • Automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
 • Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
 • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
 • Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
 • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT)
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika
 • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
 • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres
 • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień

 


Czytelne zestawienie różnic kursowych

 

Integracja z programami Symfonia

 • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) między programem Mała Księgowość a programami Handel oraz Faktura
 • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel lub Faktura do bufora programu Mała Księgowość
 • Przesyłanie zapisów dotyczących kosztów związanych ze środkami trwałymi i wynagrodzeniami z programów Środki Trwałe, Płace, Kadry i Płace do bufora programu Mała Księgowość