Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych.

Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)
 • Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
 • Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka
 • Obsługa środków refundowanych
 • Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
 • Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali
 • Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)
 • Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT-u naliczonego na koniec roku podatkowego
 • Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy
 • Ewidencja kosztów eksploatacji środka
 • Możliwość wydruków do pliku PDF

 


Wspomaganie procesu inwentaryzacji środków trwałych

 


Obsługa niskocennych składników majątku

 • Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych
 • Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
 • Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji

Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych

 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
 • Amortyzacja przyspieszona
 • Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej
 • Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji

Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych

 • Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych
 • Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych
 • Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych
 • Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej

 


Możliwość niezależnego prowadzenia amortyzacji bilansowej i podatkowej każdego środka

 

Szybki dostęp do niezbędnych informacji

 • Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń)
 • Obsługa miejsc powstawania kosztów
 • Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)
 • Elastyczne grupowanie środków trwałych, np. ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania
 • Ewidencjonowanie eksploatacji części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu

Ewidencjonowanie danych niezbędnych do corocznej korekty podatku VAT

Integracja z innymi programami Systemu Symfonia

 • Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Możliwość określenia kont (pozycji w KPiR), na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
 • Możliwość wysyłania operacji, amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość

Szeroki wybór zestawień i raportów

 • Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych
 • Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach
 • Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury
 • Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych
 • Drukowanie karty środka trwałego
 • Historia środka trwałego – wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji
 • Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym