Świadczone przez naszą firmę usługi outsourcingu infrastruktury teleinformatycznej w istotny sposób obniżają  koszty związane z zarządzaniem zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Stała współpraca pozwala nam dokładne poznanie potrzeb klienta oraz na zaproponowanie optymalnie dobranych rozwiązań.

Obszary naszych działań:

  • serwis sprzętu
  • konfigurowanie i administrowanie sieciami  
  • konfigurowanie i administrowanie  serwerami
  • zarządzanie licencjami
  • utrzymanie sprzętu zastępczego
  • zdalna pomoc