Wdrożenia oprogramowania

Wbrew temu co mogłoby się wydawać uruchomienie systemu informatycznego nie kończy się na jego zakupie oraz instalacji. Wdrożenie to długotrwały proces, w którym poza firmą wdrażającą biorą udział osoby decyzyjne i pracownicy przedsiębiorstwa.
Dlatego też jeśli chcemy by oprogramowanie działało sprawnie oraz zaspakajało najważniejsze potrzeby informatyczne. Powinno zostać dostosowane do specyfiki funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem jest by tak się właśnie stało.
Wdrożenie oprogramowania składa się z kilku ważnych etapów:

  • Analiza potrzeb – Państwo znacie najlepiej Swoje przedsiębiorstwo, a zarazem potrzeby i oczekiwania względem budowanego systemu informatycznego. Zebranie niezbędnych informacji w procesie analizy przedwdrożeniowej pozwoli na sprawne i efektywne przeprowadzenie całego projektu.
  • Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania
  • Szkolenia – etap od którego w dużym stopniu zależy powodzenie całego projektu. Dobrze przeprowadzony przekona użytkowników, że wdrażany system stanie się narzędziem zwiększającym jakość i efektywność ich pracy. Nie będzie natomiast postrzegany jako zło konieczne.
  • Modyfikacje – dla prawidłowego w przyszłości funkcjonowania systemu niezbędne jest zaangażowanie  obu stron. Drobne szczegóły mogą negatywnie lub pozytywnie wpływać na satysfakcję z późniejszej pracy.
  • Oddanie systemu do użytku – odbywa się pod nadzorem firmy wdrażającej.
  • Naszym klientom oferujemy również obsługę powdrożeniową. Indywidualnie określamy zasady monitoringu systemów i wsparcia użytkowników.