Symfonia ERP to zintegrowany system oparty na wspólnej bazie danych, obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary biznesowe i procesy w przedsiębiorstwie: finanse, informację zarządczą, sprzedaż, zasoby ludzkie, majątek firmy.
Wspiera pracę różnych struktur organizacji na każdym jej szczeblu od zarządu, poprzez kadrę managerską po ekspertów i specjalistów, umożliwiając planowanie i efektywne wykorzystanie zasobów oraz pełne wsparcie w procesie decyzyjnym.
System Zarządzania Symfonia ERP automatyzuje wiele typowych czynności biznesowych, jest najbardziej przyjazny użytkownikowi w segmencie średnich i dużych firm, pozwala na szybkie wdrożenie się do pracy z systemem. Łatwo go dopasować do indywidualnych potrzeb czy specyficznych procesów zachodzących w firmie. Jest w pełni otwarty na rozwiązania zewnętrzne oraz zintegrowany ze środowiskiem pracy (MS Office, Outlook, Lotus i in.).
Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dopasowanie Systemu Symfonia ERP do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów czy zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.