Symfonia ERP Handel zapewnia:

 • efektywne zarządzanie polityką sprzedaży,
 • kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym,
 • automatyzację procesu sprzedaży i zakupów,
 • redukcję pracochłonności poszczególnych operacji,
 • minimalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową,
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji,
 • monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami,
 • obsługę transakcji na rynkach zagranicznych.

Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego.
Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie.
Na każdym etapie, począwszy od zamówienia obcego do wydania, system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez Użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży:
rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowane do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.

Handel wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest intuicyjna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i pozaunijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrzunijnych, generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę.
Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych.

Współpracuje z modułem Repozytorium Dokumentów w zakresie elektronicznego przechowywania dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień, z modułem e-Faktury w zakresie ewidencji umów na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wystawiania, podpisywania i wysyłania e-faktur, z modułem Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

e-Faktury zapewnia:

 • wystawianie, podpisywanie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • archiwizację faktur wysłanych i otrzymanych elektronicznie,
 • łatwe zarządzanie umowami na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Moduł umożliwia rejestrowanie informacji o podpisanych umowach na otrzymywanie faktur elektronicznych wraz z informacją o czasie ich obowiązywania. Na tej podstawie automatycznie podpowiadana jest wlaściwa forma wystawienia faktury. W systemie można również automatyczne podpisać i wysłać e-fakturę już w momencie jej wystawienia, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Fakturę elektroniczną można wystawić w jednym z dwóch, do wyboru, formatów plików. System zapisuje informację o tym, w którym formacie dana e-faktura została dostarczona kontrahentowi i wykorzystuje ją np. podczas eksportu dokumentów dla potrzeb kontroli skarbowej. Każda e-faktura przechowywana w systemie jest wyróżniona na listach dokumentów specjalnym znacznikiem, pozwalającym na odróżnienie jej od faktur dostarczanych kontrahentom w formie papierowej. Pełne korzyści z obrotu fakturami elektronicznymi można czerpać pracując na systemie Symfonia ERP, obejmującym następujące moduły: Repozytorium Dokumentów, Handel, Finanse i Księgowość.