Aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych, będących w obiegu przedsiębiorstwa. Umożliwia ich wysyłanie oraz przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantuje bezpieczny, szybki i ekonomiczny sposób zarządzania fakturami elektronicznymi.

Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem

 • Ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania ton papierowych dokumentów
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy i podniesienie komfortu pracy
 • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu podpisaniu e-Faktury i wysłaniu jej na adres e-mailowy odbiorcy
 • Możliwość wystawiania dokumentów od razu w formie elektronicznej i automatyczne ich rejestrowanie

Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

 • Możliwość szybkiego dostępu do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami
 • Automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie
 • Rezygnacja z drukowania faktur (przechowywanie w formie elektronicznej)
 • Przechowywanie faktur w bazie danych (pracującej na silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), stworzonej na serwerze wskazanym przez Klienta
 • Archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera

Usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur w firmie

 • Usprawnienie zarządzanie i archiwizacji dokumentami elektronicznymi, ułatwienie kontroli obiegu faktur
 • Oszczędności oraz poprawa organizacji procesów biznesowych
 • Wpływ na zwiększenie efektywności zespołu, szansa wykorzystania kompetencji pracowników księgowości do innych działań np.: optymalizacje podatkowe
 • Oznaczenie w programach linii Symfonia zintegrowanych z aplikacją e-Dokumenty zarówno faktur wystawionych w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
 • Rejestrowanie elektronicznych faktur zakupu bez względu na format - opisanie każdej danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania), umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu
 • Możliwość wystawienia duplikatu do każdej faktury, która jest ewidencjonowana w Symfonia e-Dokumenty
 • Możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu na każdym etapie procesu fakturowania

Zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

 • Automatyczne zapisanie faktur elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania
 • Ograniczenie liczby błędów, standardowo występujących przy wprowadzaniu danych z faktur drukowanych do systemu informatycznego

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

 • Szybsze dotarcie faktury elektronicznej do kontrahentów z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę, wypełnienia stosownych dokumentów np.: książki nadawczej, ewentualności zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki
 • Możliwość wysyłania faktury elektronicznej natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika na wskazany adres mailowy
 • Możliwość szybszego rozliczenia się między kontrahentami

Bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi

 • Zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego kontrahenta (pewność, co do tożsamości kontrahenta i weryfikacja, czy treść pliku nie została zmieniona po jego podpisaniu)
 • Możliwość wysyłania faktur elektronicznych wyłącznie do kontrahentów, których oświadczenia zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarejestrowano w aplikacji
 • Rejestracja wystawionych faktur elektronicznych i wszelkich dokonywanych w nich zmian wraz z informacją o Użytkowniku, który ich dokonał

Integracja z programami Symfonia

 • Do uzyskania pełnej funkcjonalności programu Symfonia e-Dokumenty oraz jego efektywnego działania wymagane jest posiadanie dwóch programów, jednego do wystawiania e-faktur sprzedaży: Symfonia Handel lub Symfonia Faktura oraz drugiego do rejestrowania elektronicznych faktur zakupu: Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość.